Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Predykcja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Predykcja (prognozowanie) jest to racjonalne, naukowe przewidywanie przyszłych zdarzeń. Jest to wybór, w ramach danego układu, najbardziej prawdopodobnej drogi rozwoju wyróżnionego zjawiska w nadchodzącym okresie, gdzie podstawę tego wyboru stanowi dotychczasowy przebieg tego zjawiska i aktualny stan układu.

'Predykcja w ekonomii

Rola prognoz w ekonomii sprowadza się do dostarczenia możliwie najbardziej obiektywnych, naukowo uzasadnionych rozwiązań dotyczących przewidywanego kształtowania się zjawisk ekonomicznych w przyszłości. Za pomocą predykcji możemy przewidywać rozmiary popytu konsumpcyjnego na poszczególne towary lub usługi, rozmiary eksportu, importu czy wreszcie poziom produkcji rolnej.

Rodzaje prognoz

Kryteria podziału prognoz:

Najczęściej wyróżniamy następujące kryteria podziału prognoz:

  • horyzont czasowy; prognozy długo-, średnio- i krótkookresowe, perspektywiczne i ponadperspektywiczne, operacyjne i strategiczne,
  • charakter lub struktura; prognozy proste i złożone, ilościowe i jakościowe,
  • stopień szczegółowości; prognozy ogóle i szczegółowe,
  • zakres ujęcia; prognozy całościowe i częściowe, globalne i odcinkowe, kompleksowe i fragmentaryczne
  • zasięg terenowy; prognozy światowe, międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • metoda opracowania; metody indukcyjne, dedukcyjne, minimalne, średnie, maksymalne, czyste(pierwotne), weryfikowane, modelowe,
  • cel lub funkcja; prognozy ostrzegawcze, badawcze, normatywne, aktywne, pasywne i inne.

Prognozy jakościowe i ilościowe.

Jeszcze inna klasyfikacja prognoz dzieli je na ilościowe i jakościowe :

  • Prognozy jakościowe to takie, gdy dotyczy zmiennej jakościowej, np. inflacja, jakość życia, rozwój społeczny, gospodarczy, prognozowanie szans kandydata na stanowisko prezydenta)- stan zmiennej prognozowanej nie można wyrazić liczbą.


Schemat głównych metod predykcji:


Modele prognostyczne.jpg

Bibliografia

  • Zeliaś A.,Teoria Prognozy,Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 1997.
  • Żurowska J.,Prognozowanie przewozów :modele, metody, przykłady ,Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej,Kraków 2005

Autor: Danuta Tomera