Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Pozostałe przychody i koszty operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą jednostki i nie dotyczą podstawowego zakresu jej działania, ale występują jako pośredni efekt podejmowanych czynności. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność ze względu na szeroki wachlarz możliwości ich powstawania.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne kształtują wynik z działalności operacyjnej (podwyższając lub obniżając wynik ze sprzedaży), będący wielkością potrzebną do określenia wyniku finansowego jednostki gospodarczej.

Szczegółowo zakres obejmowany przez pozostałe przychody i koszty operacyjne określa Ustawa o rachunkowości (art.3, ust.1, pkt 32 ustawy z dnia 9.11.2000r)

Rodzaje pozostałych przychodów operacyjnych

Do najczęściej spotykanych pozostałych przychodów operacyjnych zaliczyć można:

  • przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie, a także wartości niematerialnych i prawnych,
  • przychody z likwidacji środków trwałych,
  • odpisy ujemnej wartości firmy,
  • przychody związane z działalnością socjalną,
  • przedawnione i umorzone zobowiązania,
  • wartość rozwiązanych rezerw (oprócz rezerw dotyczących przychodów finansowych),

</span>

Umiejscowienie przychodów w rachunku zysków i strat

W rachunku zysków i strat pozostałe przychody operacyjne wykazuje się w trzech grupach:

Rodzaje pozostałych kosztów operacyjnych

Pozostałe koszty operacyjne to m.in.:

Umiejscowienie kosztów w rachunku zysków i strat

W rachunku zysków i strat pozostałe koszty operacyjne ujmuje się w trzech grupach:

Pozostałe przychody i koszty operacyjne ewidencjonowane są na kontach: "Pozostałe przychody operacyjne" oraz "Pozostałe koszty operacyjne". Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowane na nich wielkości przeksięgowane zostają na konto "Wynik finansowy".

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Bibliografia


Autor: Barbara Bysiewicz

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 81/100 (głosów: 33)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Pozostałe_przychody_i_koszty_operacyjne&oldid=16185