Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Planowanie zasobów ludzkich

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Planowanie zasobów ludzkich

Planowanie jest to element racjonalnego działania ludzi, który dąży przede wszystkim do osiągania zamierzonych celów. Przedsiębiorstwo powinno dążyć do tego by jego personel potrafił w sposób wyczerpujący realizować zamierzone cele. Dlatego kierownictwo powinno dążyć do tego by prowadzone były planistyczne działania, które polegają przede wszystkim na budowaniu różnorodnych planów, które uwzględniają sposoby i cele do osiągnięcia[Szałkowski,2006, s.79-85]. Należy również zwrócić szczególną uwagę na trafny wybór środków i warunków działania. Istotnym aspektem jest racjonalne kształtowanie planowania zasobami ludzkimi. Ponadto planowanie to również przewidywanie przyszłych zdarzeń i faktów. Dlatego w niektórych sytuacjach jest to racjonalne analizowanie przyszłości. Reasumując można użyć stwierdzenia, że planowanie to proces, który polega na świadomym ustalaniu działań i decyzji, które są oparte na celach, które zamierzamy osiągnąć[Szałkowiski, 2000, s.91]. Planowanie jako instrument zarządzania zasobami ludzkimi może przyjmować różnorodne postacie planów[Sekuła, 2001,s.7-13 .

Biorąc pod uwagę taki aspekt jak czas, stopień i zakres szczegółowości wyróżniamy takie plany jak:

  • Strategiczny
  • Taktyczny
  • Operacyjny
  • Agregacyjny

Planowanie strategiczne zasobów ludzkich uwzględnia przede wszystkim takie aspekty jak misja oraz strategia organizacyjna. Plan takiego działania polega przede wszystkim na określaniu podstawowych działań w obszarze działalności zarządzania zasobami ludzkimi w długim okresie czasu. Osiągnięte rezultaty w procesie planowania przekładają się przede wszystkim na kapitał ludzki, zarówno pod względem unikatowości jak i wartości, jak również na dostarczaniu informacji, którymi przedsiębiorstwo będzie posługiwało się za kilka lat. Planowanie strategiczne ustalane jest przez zarząd lub najwyższe kierownictwo wyodrębnione bezpośrednio w każdym przedsiębiorstwie[Lundy, 2000, s.25-27].

Planowanie taktyczne zasobów ludzkich polega na ograniczaniu improwizacji w działach personalnych oraz ograniczaniu ich niepewności. Planowanie taktyczne zawiera konkretyzacje planów strategicznych. Oznacza to, że plany taktyczne są bardziej przemyślane i solidniej opracowane. Zakres podmiotowy w wyżej wymienionym planowaniu jest przeważnie stały. Oznacza to, że liczba pracowników jest niezmienna. Nadrzędnym zadaniem planowania taktycznego jest zupełna realizacja planowania strategicznego zasobów ludzkich[Ludwiczyński, 2006,s.175-176].

Planowanie operacyjne zasobów ludzkich polega przede wszystkim na wdrażaniu planowania strategiczne w życie organizacji. Należy również zwrócić uwagę na to, że planowanie strategiczne dotyczy długiego okresu planowania, natomiast planowanie operacyjne charakteryzuje się krótszym okresem realizacji. Mamy tutaj na myśli przeważnie okres do jednego miesiąca. Planowanie operacyjne zasobów ludzkich to przede wszystkim plany związane z wynagradzaniem pracowników, rekrutacją lub de rekrutacją personalną, czy też szkoleń pracowniczych itp[Ludwiczyński, 2006,s.175-176].

Pośrednią formą planowania pomiędzy taktycznym a operacyjnym jest planowanie agregacyjne. Proces planowania agregacyjnego trwa przeważnie od 3 do 18 miesięcy. Wiąże się ono przede wszystkim z planowanie zatrudnień oraz zdolności produkcyjnych[Ludwiczyński, 2006,s.175-176].

Następny podział planowania zasobów ludzkich możemy podzielić na:

Węższe ujęcia planowania zasobów ludzkich jest odpowiedzialne przede wszystkim za ustalanie czynności związanych z bieżącymi sprawami w dziale personalnym, natomiast szerszy zakres bierze pod uwagę obszar całej funkcji personalnej w połączeniu z innymi funkcjami organizacyjnymi takimi jak np. marketing, produkcja czy finanse itp[Ludwiczyński, 2006,s.175-176].

Proces planowania zasobów ludzkich można podzielić na 3 etapy:

Proces planowania zasobów ludzkich.jpg

Źródło: Luwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi- Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [w:] Analiza pracy i planowanie zatrudnienia, s.177

Czynniki mające wpływ na planowanie zasobów ludzkich

Aby planowanie zasobów ludzkich zostało przeprowadzone w sposób dokładny i skrupulatny należy zwrócić szczególną uwagę na zbieranie odpowiednich informacji. Informacje wewnętrzne, które wspomagają proces planowania zasobów ludzkich to między innymi:

Do informacji zewnętrznych można zaliczyć między innymi:

Metody planowania zasobów ludzkich

Na przydatność i dobór metod planowania zasobów ludzkich mają wpływ takie czynniki jak:

Opracowanie wyżej wymienionych czynników dopiero może doprowadzić do racjonalnego wybory metody, którą należy się posługiwać w danej sytuacji. Metody możemy dzielić pod względem jakościowym jak i ilościowym.

Bibliografia

Autor: Karolina Wierzbicka

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 97/100 (głosów: 10)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Planowanie_zasobów_ludzkich&oldid=15742