Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Ochrona własności intelektualnej

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej jest ochroną praw odnoszących się do własności intelektualnej.


Przedsiębiorstwa mogą chronić swoją własność intelektualną przez:

  1. prawa własności przemysłowej - patenty, wzory użytkowe, wzory, znaki towarowe, prawo do ochrony odmian roślin i oznaczenia geograficzne
  2. prawa autorskie obejmujące oryginalne prace literackie i artystyczne, utwory muzyczne, transmisje telewizyjne, oprogramowanie, bazy danych, twórczość reklamową i multimedialną
  3. strategie handlowe, jak np. tajemnice handlowe, umowy o zachowaniu poufności lub szybka produkcja.

Własność intelektualna

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) podaje definicję własności intelektualnej jako zbiór praw odnoszących się w szczególności do:

Według polskich uregulowań prawnych powyższe dziedziny można przyporządkować do trzech zakresów praw:

  1. prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi,
  2. prawa do baz danych,
  3. prawo własności przemysłowej.

Ochrona prawna

Podstawowymi aktami polskiego prawa, regulującymi kwestie dotyczące własności intelektualnej, są:

  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych
  • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej
  • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


Zakres ochrony

1. DOBRA OBJĘTE PRAWEM AUTORSKIM - chronione są począwszy od momentu ich powstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji. Ochrona ta jest co do zasady powszechna - na podstawie umów międzynarodowych obejmuje prawie wszystkie kraje świata.

Do przedmiotów prawa autorskiego Ustawa zalicza w szczególności utwory:

Twórcą utworu chronionego prawem autorskim może być jedynie osoba fizyczna.

Regulacja prawa autorskiego i praw pokrewnych należy do właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


2. OCHRONA BAZ DANYCH - Podobny zakres ochrony odnosi się do ochrony baz danych jednak nie obejmuje programów komputerowych użytych do sporządzenia baz danych lub korzystania z nich.


3. DOBRA OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ - aby były objęte ochroną - w większości przypadków - muszą zostać zarejestrowane w Urzędzie Patentowy RP, który na podstawie zgłoszenia (wniosku) wydaje decyzje w sprawie udzielenia patentu, praw ochronnych lub praw z rejestracji. Zakres tej ochrony jest w istotny sposób ograniczony. Ochrona obejmuje bowiem wyłącznie teren RP. Jej ewentualne rozszerzenie wymaga zgłoszeń w urzędach patentowych krajów, posiadających regulacje dotyczące takiej ochrony i - utworzone na podstawie tych regulacji - odpowiednie organy rejestracyjne.

Prawa własności przemysłowej dotyczą:

Maksymalny czas ochrony

W Polsce nie udziela się patentów na odmiany roślin, rasy zwierząt, czysto biologiczne sposoby hodowli roślin i zwierząt oraz sposoby leczenia ludzi i zwierząt


Formy ochrony

Najczęściej stosowane formy ochrony własności intelektualnej to:


Międzynarodowy system ochrony własności intelektualnej


Bibliografia

Autor: Anna Socha

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 69/100 (głosów: 128)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Ochrona_własności_intelektualnej&oldid=12762