Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Koszty logistyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania


Charakterystyka

Zadania realizowane w systemie logistycznym wymagają ponoszenia kosztów. Ścisłe przypisanie kosztów systemom logistycznym umożliwia ich wyodrębnienie z globalnych kosztów przedsiębiorstwa. B. Szałek koszty logistyczne identyfikuje jako:

 • koszty bezpośrednie (transport, magazyny, zapasy, manipulacje, łączność) i pośrednie,
 • koszty stałe i zmienne,
 • koszty zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
 • koszty materialne i niematerialne,
 • koszty opracowania logistycznego oraz przedsięwzięć zalecanych przez logistyków,
 • koszty ściśle logistyczne.

Definicja wg. Cz.Skowronka mówi, że koszty logistyczne to: "wyrażone w pieniądzu zużycie pracy żywej, środków i przedmiotów pracy, wydatki finansowe oraz inne ujemne skutki zdarzeń nadzwyczajnych które są powodowane przepływem dóbr materialnych w przedsiębiorstwie i między przedsiębiorstwami, a także utrzymania zapasów .

Koszty logistyczne powstają w następujących fazach produkcji:

 • Pozyskiwanie materiałów, półproduktów i innych produktów od dostawców,
 • Magazynowania materiałów i odpadów technologicznych,
 • Transportu zewnętrznego i wewnątrzzakładowego,
 • Planowania produkcji, określające intensywność przepływu materiałów przez sferę produkcji,
 • Magazynowanie półproduktów
 • Magazynowanie wyrobów gotowych,
 • Przekazywania wyrobów gotowych odbiorcom .

Struktura kosztow logistycznych.png

Według kryterium zmienności możemy podzielić koszy na stałe i zmienne. Do kosztów stałych zalicza się m.in. koszty amortyzacji magazynów, środków transportu, wydatki pieniężne z tytułu podatków i opłat. Kosztami zmiennymi są koszty pracy, zaangażowani kapitału, zużycia materiałów i paliw. Podział ten umożliwia wskazanie na próg rentowności. Zatem istnieje możliwość ustalenia rodzaju i charakteru związku tych grup kosztów logistycznych z wynikami przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę kompleksowe ujecie kosztów logistycznych możemy wyróżnić następujące koncepcje:

Bibliografia

Autor: Aneta Bocheńska

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 68/100 (głosów: 65)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Koszty_logistyczne&oldid=13266