Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Komunikowanie interpersonalne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Charakterystyka

Komunikowanie interpersonalne - komunikacja interpersonalna jest to porozumiewanie się, przekazywanie myśli i podawanie wiadomości. W literaturze możemy znaleźć określenie komunikacji interpersonalnej jako:

  • cykliczny proces dawania i otrzymywania informacji;
  • proces dawania i otrzymywania informacji w tym samym czasie;
  • alienujący lub wyzwalający proces sprzężenia zwrotnego.

Narzędziem komunikacji jest język oraz zachowania niewerbalne, gesty, mimika, pantomimika, nieartykułowane dźwięki, uściski dłoni, sposób ubierania się, makijaż, pewne formy zachowania się itp. Funkcją komunikacji jest przekazywanie stanów psychicznych jednej osoby lub grupy za pośrednictwem uzgodnionego kodu innej osobie lub grupom. Celem komunikowania się jest wywieranie na siebie wzajemnego, zamierzonego lub nie, wpływu.

Mechanizm komunikowania się posiada trzy podstawowe elementy: nadawca, komunikat, odbiorca. Nie może brakować żadnego z tych elementów, ponieważ wtedy komunikat nie wystąpi. Przykładem może być popularne w naszych czasach komunikowanie się za pomocą esemesów. Jeżeli wyślemy taki komunikat, a odbiorca go nie odczyta, wtedy komunikacja nie nastąpi. Składnikami procesu komunikowania się są: nadawca, kodowanie, komunikat, kanał, odbiorca, dekodowanie i sprzężenie zwrotne.

Nadawca - jest to osoba, od której zaczyna się komunikowanie, osoba, która ma informację potrzebną, chęć i cel, aby przekazać je innym osobom. W przedsiębiorstwach nadawcą jest kierownik, który przekazuje informacje o ważnych terminach realizacji zadania, aby motywować swoich pracowników do szybkiego działania.

Kodowanie - to proces przekazywania informacji różnymi gestami i symbolami. Głównym celem kodowania jest porozumiewanie się, czyli dobieranie do siebie odpowiednich gestów i słów, które mają to samo znaczenie. Dlatego główną przyczyną nieporozumień lub braku komunikacji jest brak wspólnoty gestów i słów.

Komunikat - to fizyczna forma kodowania informacji. Przyjmuje ona każdą postać, którą możemy odczytać i zrozumieć np.: mowę słyszymy, słowa pisane przeczytamy, a ruch możemy zobaczyć.

Kanał - to środek przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej, jest on nieodłączną formą komunikatu. Gdy chcemy, aby komunikacja była sprawna i skuteczna musimy wybrać odpowiedni kanał. Czasami wybór takiego kanału jest zależny od upodobań lub przyzwyczajeń nadawcy np.: jedna osoba chce przekazać informacje posługując się telefonem z tego powodu że nie lubi pisać, a druga osoba pisze swoje notatki ręcznie, a mogłaby to zrobić na komputerze. Każda z tych metod może być odpowiednia w określonych przypadkach. Jeśli mamy do przekazania jakiś komunikat musimy zastanowić się, jaka forma będzie najlepsza.

Odbiorca - jest to osoba, dla której przeznaczony jest komunikat. Na różnych spotkaniach, na których występuje duża liczba odbiorców notatka jest przekazywana nie do jednego słuchacza, ale do wszystkich zebranych. Natomiast, gdy uczestniczymy w spotkaniu "w cztery czy" wtedy komunikat jest adresowany tylko do jednej konkretnej osoby.

Dekodowanie - jest to inaczej interpretowanie komunikatu i przetwarzanie go w sposób dla nas zrozumiały. Jest to działanie dwu etapowe: odbiorca musi najpierw otrzymać komunikat, a następnie go przetworzyć. Na dekodowanie mają wpływ: doświadczenia, własna ocena symboli i gestów, oczekiwania i wzajemność znaczeń z nadawcą. Możemy powiedzieć, że komunikacja jest dopiero skuteczna wtedy, kiedy odpowiada odbiorcy i zamierzonemu komunikatowi nadawcy.

Sprzężenie zwrotne - jest to reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy. Sprzężenie zwrotne obejmuje takie same etapy jak pierwotne komunikowanie się. W organizacjach sprzężenie zwrotne przyjmuje różne formy: od bezpośredniego, jak proste, ustne potwierdzenie przyjęcia komunikatu, do sprzężenia pośredniego wyrażającego się działaniami lub dokumentacją.

Bariery skutecznego komunikowania się i sposoby ich przezwyciężania

Komunikowanie się jest procesem złożonym. Symbole, którymi posługujemy się w komunikacji są często nieprecyzyjne. Przykładem może być słowo "praca", które może oznaczać wiele, np.: roznoszenie gazet lub kierowanie przedsiębiorstwem i wiele innych czynności. Dlatego nieprecyzyjność języka jest jednym z powodów, dla których uzyskanie doskonałej komunikacji jest trudne a czasami niemożliwe.

Klasyfikacje barier skutecznego komunikowania się


Inna klasyfikacja barier to:

Ważnymi elementami, które również mogą stanowić bariery komunikacji są:

Aby nasz komunikacja była usprawniona powinnyśmy przygotowywać nasze rozmowy starannie, zwracać większą uwagę na cel i słuchacza, ale nie zapominać również o temacie naszej rozmowy. Przed rozpoczęciem naszej rozmowy powinniśmy uprzedzić słuchacza o tym, czego może się spodziewać na naszym spotkaniu. Gdy chcemy zachęcić naszego słuchacza do wysłuchania tego, co mamy do przekazania i gdy chcemy, aby był zadowolony i wyniósł coś ze spotkania powinniśmy byś konkretni, precyzyjni, używać bezpośrednich odniesień, w miarę możliwości również ilustracji oraz przykładów liczbowych. Lecz najważniejsze jest tu, aby trzymać się konkretnego tematu i na zakończenie zrobić podsumowanie najważniejszych rzeczy.

Ważną rzeczą jest również stwarzanie okazji udzielenia odpowiedzi, co pozwoli na sprawdzenie poprawności i trafności przekazu oraz wyjaśnienie nieścisłości. Przewidujemy również wątpliwości odbiorców i możliwości odpowiedzi na nie. Możemy również naszym słuchaczom pomóc włączyć się do rozmowy. Poniższa tabela prezentuje sposoby przezwyciężania barier w komunikacji.

Przezwyciężanie barier w skutecznej komunikacji

Bibliografia


Autor: Dominika Porcja

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 81/100 (głosów: 13)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Komunikowanie_interpersonalne&oldid=17553