Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Analiza rachunku zysków i strat

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

[edytuj] Ogólna charakterystyka

Wstępna analiza rachunku zysków i strat obejmuje:

  • ustalenie i ocenę zmian w wielkościach strumieni: przychodów ze sprzedaży, kosztów, wyniku finansowego,
  • badanie struktury przychodów i kosztów,
  • badanie związków zachodzących między kategoriami wyniku finansowego- zysku/straty.

[edytuj] Zmiana wielkości strumieniowych

Przedstawiana jest w kwotach względnych lub absolutnych, najczęściej w procentach. Dynamika i tempo zmian strumieni ustala się wykorzystując stałą lub zmienną bazę porównań. Najczęściej ustala się dynamikę przychodów/kosztów na okres 3 lat, przy stałej bazie porównań np. pierwszy rok z badanego okresu. Ważnym problemem przy ocenie zmian w wielkościach strumieni jest uwzględnienie inflacji. W celu ustalenia realnego wzrostu wielkości strumieni trzeba korygować je o średnioroczny wskaźnik inflacji.


[edytuj] Struktura przychodów i kosztów

Drugim obszarem badania rachunku zysków i strat jest struktura przychodów i kosztów przedsiębiorstwa. W rachunku wyodrębnia się 4 grupy przychodów:

Analiza struktury przychodów polega na ustaleniu udziału wymienionych powyżej grup przychodów w przychodach ogółem. Odpowiednim grupom przychodów przyporządkowane są grupy kosztów ich uzyskania. Są to:

Strukturę kosztów analizuje się analogicznie do struktury przychodów. Wyższa dynamika przychodów niż kosztów sygnalizuje poprawę wyniku finansowego. Wysokie obciążenie przychodów pewnymi grupami kosztów pokazuje stopień pokrycia tych kosztów przez klientów.

[edytuj] Relacje pomiędzy różnymi rodzajami zysku

Badanie relacji pomiędzy poszczególnymi rodzajami zysku jest trzecim obszarem wstępnej analizy rachunku zysków i strat. W tym celu ustala się poniższe relacje:

  1. zysk z działalności operacyjnej/zysk ze sprzedaży * 100%
  2. zysk brutto/ zysk z działalności operacyjnej * 100%
  3. zysk brutto/ zysk ze sprzedaży * 100%
  4. zysk netto/ zysk ze sprzedaży * 100%
  5. efektywna stopa opodatkowania= podatek dochodowy/ zysk brutto * 100%

[edytuj] Analiza relacji

Powyższe relacje w pewien sposób ukazują strukturę tworzenia wyniku finansowego. Jeśli relacja zysku z działalności operacyjnej do zysku ze sprzedaży jest poniżej 100%, to różnica pokazuje ile procent zysku zostało utracone na działalność operacyjną.

Relacja zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej pokazuje jaką część zysku operacyjnego przeznaczono na koszty finansowe i straty nadzwyczajne lub jaką częścią zysku brutto pozyskano z zysków nadzwyczajnych i operacji finansowych.

Relacja zysku brutto do zysku ze sprzedaży informuje, ile procent zysku wytworzonego w działalności podstawowej zostało utracone lub o ile procent wzrósł zysk brutto z tytułu pozostałej działalności operacyjnej oraz działalności finansowej.

Relacja zysku netto do zysku ze sprzedaży, pokazuje ile zysku ze sprzedaży pochłonęły wyniki na pozostałym poziomie operacyjnym, poziomie finansowym i nadzwyczajnym oraz podatek dochodowy.

Efektywna stopa opodatkowania odzwierciedla obciążenie zysku bieżącym i przyszłym podatkiem dochodowym naliczanym od dochodu do opodatkowania. Stopa ta jest niższa lub wyższa od nominalnej stopy podatkowej. Analogiczną analizę można przeprowadzić, jeśli zamiast zysku w rachunku zysków i strat pojawia się strata.

[edytuj] Podsumowanie

Opisana powyżej wstępna analiza rachunku zysków i strat daje analitykowi ogólne pojęcie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz o tendencjach i kierunkach, w których się ono rozwija. Analiza ta wskazuje również aspekty, którym należy przyjrzeć się dokładniej w dalszych etapach analizy finansowej danej jednostki. Uzyskawszy wstępne informacje, można przejść do następnego etapu analizy finansowej, jakim jest analiza wskaźnikowa. Na jej podstawie uzyskamy szczegółowe informacje o przyczynach zdarzeń obserwowanych we wstępnej analizie oraz dogłębnie zbadamy kondycję finansową przedsiębiorstwa.

[edytuj] Bibliografia

Autor: Gabriela Wawrzak

Oceń treść artykułu

Aktualna ocena artykułu: 66/100 (głosów: 43)
 Musisz włączyć JavaScript, aby głosować

Źródło „http://mfiles.pl/pl/index.php?title=Analiza_rachunku_zysk%C3%B3w_i_strat&oldid=17275
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Działania
encyklopedia
Narzędzia